PRODEJ NEMOVITÉHO MAJETKU (OBJEKTU RESTAURACE VČETNĚ PŘILEHLÝCH POZEMKŮ) V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ VEDENÉM POD SP. ZN. KSPA 56 INS 11867/2021

Značka: KSPA 56 INS 11867/2021

Cena: 7000000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Pardubický kraj

Nemovité věci

28.03.2022
31.05.2023

Insolvenční správkyně AAA INSOLVENCE OK v.o.s. nabízí k prodeji v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSPA 56 INS 11867/2021 (dlužnice ŘEZ 09 s.r.o.; https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=3A03150B8B0F4800BA4EBE404ED36565) nemovitý majetek, který  dne 10.11.2021 sepsala pod položkou č.2 do soupisu majetkové podstaty, a to nemovitosti zapsané na LV č. 571:

– pozemek parc. č. St. 717 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Chvaletice, č.p. 246, obč. vyb. stojící na pozemku parc. č. St. 717
– pozemek parc. č. St. 1245/5 ostatní plocha,
– pozemek parc. č St. 1245/20 ostatní plocha,

pro obec Chvaletice, katastrální území Telčice, okres Pardubice, vedeno u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice.

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce přičemž kupní cena bude činit nejméně 7.000.000,- Kč.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu  zajištěných věřitelů

Nabídky je nutné zaslat e-mailem na dusek@insolvenceok.cz nebo poštou na adresu AAA INSOLVENCE OK v.o.s., Hlaváčkovo nám. 1,  796 01 Prostějov do 31.5.2023.

Žádost o bližší informace je možné adresovat na e-mail: dusek@insolvenceok.cz nebo zjistit dotazem na tel. čísle 774 727 051.


Přílohy:

Informace o zadavateli

AAA INSOLVENCE OK v.o.s. - dusek@insolvenceok.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.05.2024 31.01.2025 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!