Prodej nemovitého majetku – Pržno, č.p. 58, rod. dům

Značka: KSOS 36 INS 5843/2019

Cena: nejvyšší nabídka Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Pržno 58, Pržno, Česko

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

16.04.2021
04.05.2021

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. května 2019, č.j. KSOS 36 INS 5843/2019-A-8, soud rozhodl o úpadku dlužníka: Ivana Hackelová, r. č. 665619/1652, bytem Pržno, Pržno 58, PSČ 756 23, a povolil řešení úpadku formou oddlužení. Insolvenčním správcem Dlužníka byla ustanovena společnost Insolvenčním správcem Dlužníka byla ustanovena společnost TP Insolvence, v.o.s., IČO: 032 96 636, se sídlem Praha 10 – Strašnice, Černokostelecká 281/7, PSČ 100 00 (dříve se sídlem se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00).

Insolvenční správce obdržel od zajištěného věřitele Hypoteční banka, a.s. pokyn ke zpeněžení nemovitých věcí sestávající z pozemku p. č. 1432 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Pržno, č.p. 58, rod. dům (stavba stojí na pozemku p. č. 1432), pozemku p. č. 1321/2 – trvalý travní porost, pozemku p. č. 1433 – orná půda a pozemku p. č. 1434 – orná půda, vše v k. ú. Pržno u Vsetína, obec Pržno, okres Vsetín.

POPIS NEMOVITOSTI:

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou pozinkovaným plechem. Objekt je situovaný do půdorysného obdélníka, nachází se v zastavěné, odlehlé části obce Pržno, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Pržno 58, 756 23 Pržno. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, netvoří funkční celek a jsou přístupné po zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 1450/12 – ostatní plocha a p.č. 1442/3 – ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Pržno, č.p. 7, 756 23 Pržno, a dále na pozemcích p.č. 1442/4 – ostatní plocha a p.č. 1437 – ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů. Dle vyjádření obce k existenci komunikace ze dne 3.1.2019 vede dle pasportu místních komunikací k oceňovanému rodinnému domu č.p. 58 komunikace (na pozemcích p.č. 1442/4, p.č. 1442/3 a p.č. 1437) s označením 6c – Na Horní Paseky, která je v majetku obce Pržno. K pozemku p.č. 1321/2 je dále přístup po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1258 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Pržno, č.p. 7, 756 23 Pržno.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, studny a žumpu. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+1 s kompletním sociálním zařízením.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a místního šetření z roku 1938. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2016 bylo provedena oprava vytápění a byly položeny nové podlahové
krytiny v kuchyni a ve dvou pokojích. Celkový technický stav a údržbu lze uvažovat jako stavbu se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních
úprav). Na pravou obytnou část rodinného domu navazuje přízemní, zděná vedlejší stavba s garáží, prádelnou, dílnou a kotelnou se sedlovou střechou krytou plechovou krytinou, na kterou vzadu navazuje přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Na vedlejší stavbu dále vpravo navazuje přízemní, zděná vedlejší stavba s dílnou a skladem se sedlovou střechou krytou plechovou krytinou.

Prodej se uskuteční za těchto podmínek:

 • zpeněžení bude realizováno prodejem mimo dražbu zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou,
 • uzavření kupní smlouvy s vybraným zájemcem podléhá předchozímu souhlasu zajištěného věřitele,
 • daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující nad rámec kupní ceny,
 • kupní cena bude zaplacena před podpisem nebo nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu office@tpinsolvence.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 725 245 800.

Informace o zadavateli

office@tpinsolvence.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!