PRODEJ NEMOVITÉHO MAJETKU Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA

Značka: KSCB 41 INS 22735/2021

Cena: 1473000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Suchdol nad Lužnicí, Česko

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

03.06.2022
07.09.2022

Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. prosince 2021, č. j. KSCB 41 INS 22735/2021-A-5, soud rozhodl o úpadku dlužníka: Roman Kodim, r. č. 660514/0806, bytem Suchdol nad Lužnicí, Na Huti 434, PSČ 378 06 (dále jen „Dlužník“), a povolil řešení úpadku formou oddlužení. Insolvenčním správcem Dlužníka byla ustanovena společnost TP Insolvence v.o.s., insolvenčního správce, IČ: 032 96 636, sídlem Černokostelecká 281/7, Praha 10, PSČ 100 00 („Insolvenční správce“). Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. května 2022, č. j. KSCB 41 INS 22735/2021-B-9 o tom, zda je Dlužník oprávněn podat návrh na povolení oddlužení, o schválení zprávy o přezkumu a schválení oddlužení. Soud schválil zprávu o přezkumu zveřejněnou na č. l. B-4 ve spojení s č. l. B-5 a s č. l. B-6 spisu a soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. června 2022, č. j. KSCB 41 INS 22735/2021-B-11, soud vyslovil souhlas souhlas s tím, aby Insolvenční správce, prodal mimo dražbu majetek dlužníka sepsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 23. 2. 2022, a to nemovitosti v obci a k.ú. Suchdol nad Lužnicí zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, a to: – bytovou jednotku č. 434/2 v budově č.p. 434, stojící na pozemku parc. č. 1371, zapsanou na listu vlastnictví č. 1372, – spoluvlastnický podíl o velikosti 571/5000 na budově č.p. 434, stojící na pozemku parc. č. 1371, a na pozemku parc. č. 1371, na stavbě bez čp/če, stojící na pozemku parc. č. 1369/2, a na pozemku parc. č. 1369/2, zapsané na listu vlastnictví č. 107. Prodej shora specifikovaného majetku se uskuteční za následujících podmínek: – zpeněžení bude realizovat insolvenční správce, který majetek bude nabízet prostřednictvím webového portálu www.burzaspravcu.cz, a to po dobu minimálně dvou měsíců, – majetek bude prodán zájemcům s nejvyšší nabídkou ceny, minimálně však za částku stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným XP invest, s.r.o. č. 15858-500/2022, viz příloha, – náklady na správu a zpeněžení nesmí přesáhnout zákonem stanovené limity, – kupní cena bude uhrazena nejpozději před podpisem kupní smlouvy, – insolvenční správce bude před finalizací prodeje informovat insolvenční soud o průběhu zpeněžování, mimo jiné o způsobu inzerce, obdržených nabídkách a dosažené ceně, a soud následně insolvenčnímu správci udělí pokyn k dalšímu postupu. Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu office@tpinsolvence.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 725 245 800.


Přílohy:

Informace o zadavateli

office@tpinsolvence.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.05.2024 05.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 31.07.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 30.06.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 29.06.2024 Olomoucký kraj 3400000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!