PRODEJ NEMOVITÉHO MAJETKU Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA – POZEMEK NEUMĚŘICE

Značka: KSPH 77 INS 8525/2019

Cena: nejvyšší nabídka Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Neuměřice, Česko

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

28.03.2022
29.04.2022

Usnesením KKrajského soudu v Praze ze dne 26. července 2019, č. j. KSPH 77 INS 8525/2019-A-10, soud rozhodl o úpadku dlužníka: Tomáš Valášek, narozený 11. 5. 1984, IČO: 70121338 bytem Neuměřice 21, 273 26 Neuměřice, doručovací adresa Neuměřice 26, 273 26 Neuměřice (dále jen „Dlužník“), a povolil řešení úpadku formou oddlužení. Insolvenčním správcem Dlužníka byla ustanovena společnost TP Insolvence v.o.s., insolvenčního správce, IČ: 032 96 636, sídlem Černokostelecká 281/7, Praha 10, PSČ 100 00, provozovna Samaritská 199/16, 301 00 Plzeň .

Krajský soud v Praze vyslovil souhlas i v působnosti věřitelského výboru souhlas s tím, aby insolvenční správce TP Insolvence, v.o.s., prodal mimo dražbu z majetkové podstaty dlužníků nemovitý majetek uvedený v soupisu majetkové podstaty ze dne 30. 10. 2019 pod položkou B/I. poř. č. 1 (B-7), a to:
Pozemek parc. č. 43/2 v obci a k.ú. Neuměřice zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Slaný na LV č. 623 (dále jen
„Nemovitost“).

POPIS NEMOVITOSTI:

Jedná se o pozemek par.č.43/2 o celkové výměře 1150 m2 , vedený v katastru nemovitostí jako orná půda, obec Neuměřice, k.ú.Neuměřice, okres Kladno, vše zapsané na LV č.623. Jedná se o rovinatý lichoběžníkový pozemek, který je využíván jako orná půda pro zemědělské účely. Obec Neuměřice má platný územní plán a tento pozemek je zařazen jako orná půda. Znalecký posudek v příloze inzerátu.

Prodej se uskuteční za těchto podmínek uvedených v usnesení které je součástí přílohy tohoto inzerátu.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu office@tpinsolvence.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 725 245 800.


Přílohy:

Informace o zadavateli

office@tpinsolvence.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.05.2024 31.01.2025 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!