PRODEJ – NEMOVITOST (POZEMEK S DOMEM)

Značka: KSOS 39 INS 12379/2020

Cena: 630000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

04.09.2023
08.11.2023

Insolvenční správce dlužnice: Blanka Blahutová, sp. zn. KSOL 39 INS 12379/2020, nabízí k přímému prodeji z majetkové podstaty dlužnice následující nemovitost, a to parcelu číslo St. 92/1, o výměře 188 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Labuty, č.p. 67, bydlení, vše zapsáno pro obec katastrální území Labuty, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov.

Nabídky je možno zasílat na e-mailovou adresu insolvenčního správce: mv@akreal.com (do předmětu: výběrové řízení – Blahutová), a to do 30. 9. 2023 do 16:00 hod.

Nabídka musí obsahovat řádnou identifikaci zájemce (jméno a příjmení/název, dat. narození/IČ, adresu bydliště/sídla, telefonní a e-mailové spojení na zájemce) a výši částky nabízené za prodávanou nemovitost. K nabídkám doručeným po uvedeném termínu nebude přihlíženo. Kauce není stanovena. Nemovitá věc bude prodána nejvyšší nabídce s tím, že insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem smlouvy.

Pro podrobnější informace – kontakt email: mv@akreal.com.


Informace o zadavateli

Michal Večeřa m.vecera-is@centrum.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.07.2024 25.08.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 31.12.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 30.08.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 30.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!