PRODEJ NEMOVITOSTI ( GARÁŽ ) V K.Ú. MARŠOV U KRUPKY, INS. ŘÍZENÍ KSUL 69 INS 30358/2019

Značka: KSUL 69 INS 30358/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Jihomoravský kraj

Nemovité věci

06.11.2020
31.12.2020

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl na nemovitosti v obci Mohelnice, z majetkové podstaty dlužníka Radka Černovská, narozená dne 20. 5. 1977, sp. zn. KSUL 69 INS 30358/2019.

Předmět prodeje:

 • pozemek parc. č. St. 241, 18 m2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če (garáž), pozemek parc. č. 775/11, 19 m2 ostatní plocha, LV
  3403 k. ú. Maršov u Krupky.

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který je proto povinen podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a zaplatit daň;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva a návrh na výmaz zástavních práv do katastru nemovitostí;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: macek@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 736 434 349.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.05.2024 23.06.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 30.06.2025 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!