Prodej nemovitostí – podíl v insolvenci

Značka: KSBR 33 INS 17183 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nehmotný majetek

13.05.2021
01.05.2023

Insolvenční správkyně dlužníka –
Hana Malá,  Tasovice 67, 671 25 Tasovice; koresp.adresa: Stojanova 1, 66902 Znojmo

čj: KSBR 33 INS 17183 / 2020

nabízí k prodeji
– id. 1/8 parcely č. 3017 orná půda o výměře 10 000 m2

přičemž se jedná o parcelu zapsanou na LV č. 792 v k.ú. Tasovice nad Dyjí, obec Tasovice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Znojmo,

a to k nejvyšší učiněné nabídce.

Nabídky je možno podávat do 30 června 2021 včetně.

Podání nabídky je možné učinit POUZE písemně, a to pouze písemným podáním v zalepené obálce na adresu : Svatopluka Čecha 1580/25, 741 01 Nový Jičín označené heslem „MALÁ – pozemek“, když písemné podání musí nejpozději v den 30.6.2021 dojít do tohoto sídla správkyně.

Předmět nabídky je specifikován v přiložených výpisech z katastru nemovitostí.

Podmínky prodeje:

1) Majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou,
2) Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce a uvedení nabízené ceny,
3) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
4) Náklady zájemce spojené s nabytím nemovitých věcí si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého, včetně poplatků na příslušném KN

5) nemovité věci jsou prodávány ve stavu „jak stojí a leží“ bez odpovědnosti za vady věci
6) převod vlastnictví je vázán na udělení souhlasu věřitelského orgánu a soudu, bez těchto souhlasů převod realizován nebude
7) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů a bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Dagmar Cenknerová cenknerova@cenknerova.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.05.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  02.05.2024 03.06.2024 Celá ČR 3750 Kč Nejvyšší nabídka
  08.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!