Insolvenční správce dlužníků nabízí k prodeji shora uvedený spoluvlastnický podíl na nemovitostech shora uvedených  – více je možno nalézt na www.isir/justice.cz  a také na www.cuzk.cz.   Podmínky prodeje: – prodej mimo dražbu bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce; – kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy; – insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců; – veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad/y do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující). Vaše nabídky zasílejte na e-mailovou adresu lada.fiserova@indra-sebesta.cz nejpozději do 31.7.2022 . Do předmětu nabídky uvádějte “Nabídka na koupi nemovitostí – Kortanovi”.