PRODEJ NEMOVITOSTI – RODINNÝ DŮM V OBCI ŽIDOVICE

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

22.07.2020
31.12.2020

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužníka: Martin Ryška, sp. značka KSUL 46 INS 4444 / 2016.

Předmět prodeje:

pozemek parc.č. St. 171, 260 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Židovice, č.p. 79, rod. dům
pozemek parc.č. 121/11, 482 m2, zahrada
pozemek parc.č. 121/32, 794 m2, zahrada

Vše zapsáno na LV 44, k.ú. Židovice nad Labem, vedené Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice.

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;
– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;
– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;
– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;
– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;
– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;

Aktualizace: nemovitost je v souladu s usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 4444/2016-B-46 zpeněžována na: www.verejnedrazby.cz/A5539/

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: scholzova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.04.2024 30.06.2024 Plzeňský kraj Dohodou Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 03.06.2024 Ústecký kraj 810 000 Kč Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 19.05.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 24.06.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!