Prodej nemovitosti s pozemky

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihočeský kraj

Nemovité věci

20.11.2019
22.03.2021

Prodej nemovitosti s pozemky

Značka: 13 D 557/2015

Kategorie: Nemovité věci

Okres: Tábor

Místo: Březnice u Bechyně

 

Cena: nejvyšší nabídce

Popis:

Jedná se o stavbu „Kombinovaná porážka a zpracovna masa“ postavená na pozemku stavební parcely č. 193, včetně dalších pozemků v k.ú. Březnice u Bechyně, obec Březnice, LV č. 625, součástí prodávané nemovitosti jsou pozemky č. 892, č. 902 a č. 903 o celkové ploše 10.389 m2 (tyto pozemky zatím nebyly zakresleny do katastrální mapy, nicméně jsou součástí prodeje, likvidátor pozůstalosti si vyžádal od KU zákres pozemků v listinné podobě).

Provoz masokombinátu byl ukončen již v roce 2000.

Stavba je od obce vzdálená cca 1 km. Základové pásy jsou provedeny z prostého betonu, do kterého je vložena zemící páska. Na základech je provedena izolace pod nosné svislé konstrukce zdiva, které je provedeno z tvárnic tl. 44 cm. Nosné příčky jsou provedeny z cihel tl. 25 cm. Nosné stropní vodorovné konstrukce jsou provedeny ze železobetonu, panelů a desek. Zastřešení stavby je tvořeno nízkou sedlovou střechou z prken a provedeny plechové krytiny z pozinkovaného plechu.

Ve všech technologických místnostech je keramická dlažba a nášlapné vrstvy jsou protiskluzové, zbývající část je z betonu či keramické dlažby, pod kterou je izolace. Vnitřní omítky jsou převážně opatřeny obklady, část od podlahy, která není obložena je opatřena nátěrem proti vzlínání vody. V technologických místnostech byly ocelové, částečně nerezové dveře, speciální chladírenské dveře, část oken je dřevěná, zdvojená, část sklobetonová okna.

Vytápění objektu a ohřev vody byl řešen PB – dva nadzemní zásobníky, byly umístěny mimo objekt, splaškové a odpadní vody umístěny v jímkách odkud se budou vyvážet.

Kupní smlouva se uzavírá přímo s likvidátorem pozůstalosti. Znalecký posudek je na vyžádání k dispozici u likvidátora. Prodej se uskutečňuje nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá likvidátorovi pozůstalosti a podávání cenových nabídek je časově omezeno, a to do 31.3.2021. Prodejem nemovitosti zanikají ze zákona veškeré finanční zástavy na nemovitosti.

Nemovitost je zpeněžována přímo likvidátorem pozůstalosti. V Případě Vašeho zájmu kontaktujte paní Barboru Zapletalovu na telefonním čísle 211 222 634 nebo prostřednictvím e-mailové adresy zapletalova@akvoda.cz

Likvidátor pozůstalosti si vyhrazuje právo odmítnou veškeré předložené Nabídky, návrhy nebo řízení na výběr zájemce zrušit, a/nebo kdykoli změnit tyto Podmínky prodeje, a to v kterékoli fázi řízení a bez udání důvodu.

 

Zadavatel inzerátu.

JUDr. Jiří Voda LL.M.

Sokolovská 85/104

186 00 Praha 8


Informace o zadavateli

JUDr. Jiří Voda office@akvoda.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2024 18.06.2024 Celá ČR 289 200 Kč Nejvyšší nabídka
  11.06.2024 31.07.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Jihočeský kraj nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!