Prodej nemovitostí v Brně

Značka: KSBR 29 INS 18667/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Na Lukách 2576/2, 615 00 Brno-Židenice, Česko

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

14.07.2021
31.12.2021

Insolvenční správkyně dlužníka –

Ilona Voráčová, nar. 12.2.1963, Na lukách 2576/2, 615 00 Brno

čj: KSBR 29 INS 18667/2020

NABÍZÍ K PRODEJI :

– podíl id.1/2 na pozemku parc.č. 1023, o výměře 194 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Židenice, č.p. 2576, bydlení,  zapsáno na LV 3334 u  Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, 4, k.ú. Židenice, obec Brno.

a

– pozemky  a) pozemek parc.č. 1021/3, o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součastí je stavba bez čp/če, garáž,

                      b) pozemek parc.č. 1021/4, o výměře 17 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součastí je stavba bez čp/če, garáž,

zapsáno na LV 4453 u  Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, 4, k.ú. Židenice, obec Brno. 

 

A TO NEJVYŠŠÍ UČINĚNÉ NABÍDCE !

 

Nabídky je možno podávat do 3 září 2021 včetně.

Podání nabídky je možné učinit POUZE písemně, a to pouze písemným podáním v zalepené obálce na adresu : Svatopluka Čecha 1580/25, 741 01 Nový Jičín označené heslem „VORÁČOVÁ  – NABÍDKA“, když písemné podání musí nejpozději v den 3.9.2021 dojít do tohoto sídla správkyně.

Předmět nabídky je specifikován v přilozených výpisech z katastru nemovitostí.

Předmět prodeje je popsán ve znaleckém ocenění, které je k dispozici na www.justice.cz – u ins. řízení dlužnice pod č. B 5 (KSBR 29 INS 18667/2020)

Podmínky prodeje:

1) Majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou, s tím, že nejnižší nabídková cena činí – u nemovitostí na LV č. 3334 částku 8 mil Kč a u nemovitostí na LV č. 4453 částku 700 000 Kč 

2) Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce a uvedení nabízené ceny s tím, že zájemce musí mít zajištěny finanční prostředky na její úhradu

3) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

4) Náklady zájemce spojené s nabytím nemovitých věcí si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého, včetně poplatků na příslušném KN

5) nemovité věci jsou prodávány ve stavu „jak stojí a leží“ bez odpovědnosti za vady věci

6) převod vlastnictví je vázán na udělení souhlasu zajištěných věřitelů, když bez těchto souhlasů převod realizován nebude

7) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů a bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Dagmar Cenknerová cenknerova@cenknerova.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.04.2024 30.06.2024 Plzeňský kraj Dohodou Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 03.06.2024 Ústecký kraj 810 000 Kč Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 19.05.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 24.06.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!