PRODEJ NEMOVITOSTÍ V K.Ú. DOLNÍ NOVÁ VES, INS. ŘÍZENÍ KSLB 57 INS 20/2014

Značka: KSLB 57 INS 20/2014

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

23.07.2019
31.10.2021

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji nemovitosti v obci  Lázně Bělohrad, z majetkové podstaty dlužníka Kraus Milan, nar. 27.4.1962 , ins. řízení KSLB 57 INS 20/2014.

Předmět prodeje:

 • spoluvlastnický podílu o velikosti 2/268 k pozemku parc. č. 39/200, vodní plocha o výměře 17 m2, dále spoluvlastnického podílu o velikosti 2/236 k pozemku parc. č. 281, orná půda o výměře 879 m2, spoluvlastnického podílu o velikosti 2/268 k pozemku parc. č. 32/60, orná půda o výměře 2 276 m2,
  spoluvlastnického podílu o velikosti 2/268 k pozemku parc. č. 32/110, trvalý travní porost o výměře 2.276, vše zapsané na LV č. 233, č. 234 a č. 2154 vedených u Katastráního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Jičín pro katastrální území Dolní Nová Ves, obec Lázně Bělohrad

 

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který je proto povinen podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a zaplatit daň;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva a návrh na výmaz zástavních práv do katastru nemovitostí;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;

– insolvenční správce upozorňuje na možnost uplatnění předkupního práva ze strany spoluvlastníků.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: zmeskalova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 736 434 349.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  No items found

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!