PRODEJ NEMOVITOSTÍ V K.Ú. HAVLÍČKŮV BROD

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

04.03.2021
01.05.2021

INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNÍKA TOMÁŠ VENC NABÍZÍ – NEMOVITOSTI

– parc. st. 3090 a výměře 93m2 (zast. plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba: Havlíčkův Brod č.p. 920, rodinný dům, kdy stavba stojí na pozemku označeném jako st. č. 3090
Zapsána na listu vlastnictví č. 8598 vedeném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, katastrální pracoviště v Havlíčkově Brodě pro obec a katastrální území Havlíčkův Brod

– parc. č. 1770/21 o výměře 668 m2 (zahrada)
Zapsána na listu vlastnictví č. 8598 vedeném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, katastrální pracoviště v Havlíčkově Brodě pro obec a katastrální území Havlíčkův Brod

– parc. st. 7153 o výměře 24m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez čp/če – garáž, kdy stavba stojí na pozemku označeném jako parc. st. č. 7153
Zapsána na listu vlastnictví č. 8598 vedeném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, katastrální pracoviště v Havlíčkově Brodě pro obec a katastrální území Havlíčkův Brod

Více informací v přiloženém znaleckém posudku.

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;

– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: jos.nozicka@seznam.cz

Tel.: 602 826 501


Přílohy:

Informace o zadavateli

Josef Nožička jos.nozicka@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.05.2023 30.09.2023 Celá ČR
  Karlovarský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 30.06.2023 Pardubický kraj 280000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 16.08.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!