PRODEJ NEMOVITOSTÍ V K.Ú. MISTŘICE I, INS. ŘÍZENÍ MSPH 88 INS 8805/2016

Značka: MSPH 88 INS 8805 / 2016

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Zlínský kraj

Nemovité věci

24.09.2019
28.02.2021

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji nemovitosti v k.ú. Mistřice I, na LV 610, z majetkové podstaty dlužnice Mgr. Anny Venzarové, bytem Bubenečská 351/17, 160 00 Praha 6, ins. řízení MSPH 88 INS 8805 / 2016.

Předmět prodeje:

podíl o velikosti 1/15:

 • na pozemku parc.č. 218/57 506m2 orná půda
 • pozemku parc.č. 219/35 1589m2 orná půda
 • pozemku parc.č. 219/69 274m2 orná půda
 • pozemku parc.č. 219/73 2292m2 orná půda
 • pozemku parc.č. 1029/115 55m2 orná půda
 • pozemku parc.č. 1029/178 5745m2 orná půda
 • pozemku parc.č. 1230/2 144m2 orná půda
 • pozemku parc.č. 2437 2193m2 lesní pozemek
 • pozemku parc.č. 2438 3086m2 orná půda
 • pozemku parc.č. 2627/52 44m2 ostatní plocha
 • pozemku parc.č. 2627/117 1686m2 orná půda
 • pozemku parc.č. 2627/168 3534m2 orná půda
 • pozemku parc.č. 2676 2011m2 orná půda
 • pozemku parc.č. 2840/39 347m2 orná půda
 • pozemku parc.č. 3466/7 1090m2 orná půda
 • pozemku parc.č. 3466/8 1092m2 orná půda
 • pozemku parc.č. 3500/74 228m2 trvalý travní porost
 • pozemku parc.č. 3500/75 266m2 trvalý travní porost
 • pozemku parc.č. 3516 71 m2 trvalý travní porost
 • pozemku parc.č. 4552/33 62m2 ostatní plocha,

vše zapsané na LV 610 k.ú. Mistřice I, Katastrální úřad pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště,

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva a návrh na výmaz zástavních práv do katastru nemovitostí;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;

– insolvenční správce upozorňuje na možnost uplatnění předkupního práva ze strany spoluvlastníků.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: konkurs@administraceinsolvenci.cz.

 

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!