PRODEJ NEMOVITOSTI V K.Ú. ZÁBĚHLICE, PRAHA

Značka: KSPH 62 INS 16238/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Ve Slatinách 3241, 106 00 Praha 10

Kraj: Hlavní město Praha

Nemovité věci

22.09.2022
30.11.2022

Insolvenční správce Mgr. Markéta Šafránková Křivanová nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u KS v Praze, sp. zn. KSPH 62 INS 16238/2020, na dlužníka – Lucie Benešová k prodeji mimo dražbu následující nemovitost:

 • spoluvlastnický podíl o velikosti id. 531/114568 k pozemkům p.č. 2527/54, 2527/65, 2527/66 a 2527/67,

 

to vše zapsáno na LV č. 3587 pro k.ú. Záběhlice, obec Praha v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Podmínky prodeje:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
 • daň z nabytí nemovitých věcí a poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí budou hrazeny kupujícím nad rámec kupní ceny,
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

Nabídka zájemce musí obsahovat jeho identifikaci (u FO jméno, příjmení, datum narození nebo IČ, adresu, u PO název společnosti, IČ a sídlo), jeho kontaktní údaje, označení předmětu koupě a uvedení nabízené ceny. Nabídku lze zaslat nejpozději do 30. 11. 2022 na email: insolvence@advokacie-trebic.cz nebo poštou do sídla insolvenčního správce na adresu: Mgr. Markéta Šafránková Křivanová, insolvenční správce, Průmyslová 154, 674 01 Třebíč.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Markéta Šafránková Křivanová m.krivanova@email.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.11.2022 10.12.2022 Pardubický kraj 70000 Kč Nejvyšší nabídka
  25.11.2022 15.12.2022 Celá ČR 675 000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.11.2022 08.12.2022 Moravskoslezský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.11.2022 08.12.2022 Moravskoslezský kraj 20000000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!