PRODEJ NEMOVITOSTI V K.Ú. ZÁBĚHLICE, PRAHA

Značka: KSPH 62 INS 16238/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Ve Slatinách 3241, 106 00 Praha 10

Kraj: Hlavní město Praha

Nemovité věci

22.09.2022
30.11.2022

Insolvenční správce Mgr. Markéta Šafránková Křivanová nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u KS v Praze, sp. zn. KSPH 62 INS 16238/2020, na dlužníka – Lucie Benešová k prodeji mimo dražbu následující nemovitost:

 • spoluvlastnický podíl o velikosti id. 531/114568 k pozemkům p.č. 2527/54, 2527/65, 2527/66 a 2527/67,

 

to vše zapsáno na LV č. 3587 pro k.ú. Záběhlice, obec Praha v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Podmínky prodeje:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
 • daň z nabytí nemovitých věcí a poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí budou hrazeny kupujícím nad rámec kupní ceny,
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

Nabídka zájemce musí obsahovat jeho identifikaci (u FO jméno, příjmení, datum narození nebo IČ, adresu, u PO název společnosti, IČ a sídlo), jeho kontaktní údaje, označení předmětu koupě a uvedení nabízené ceny. Nabídku lze zaslat nejpozději do 30. 11. 2022 na email: insolvence@advokacie-trebic.cz nebo poštou do sídla insolvenčního správce na adresu: Mgr. Markéta Šafránková Křivanová, insolvenční správce, Průmyslová 154, 674 01 Třebíč.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Markéta Šafránková Křivanová m.krivanova@email.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2024 18.06.2024 Celá ČR 289 200 Kč Nejvyšší nabídka
  11.06.2024 31.07.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Jihočeský kraj nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!