PRODEJ NEMOVITOSTÍ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BRODEK U PROSTĚJOVA

Značka: KSBR 56 INS 9881/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Brodek u Prostějova

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

28.04.2022
31.08.2022

Insolvenční správce, AB – HP insolvenční kancelář, v.o.s., Francouzská 299/98, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 091 22 851, nabízí k prodeji následující spoluvlastnické podíly na nemovitostech z majetkové podstaty dlužníka Marcela Žáka, nar. 14. 3. 1963, IČO 49145720, bytem Salajky 89, 798 07 Brodek u Prostějova, vedeném pod sp. zn. KSBR 56 INS 9881/2020: Předmět prodeje: 

 • spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½ na nemovitostech zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, pro obec Brodek u Prostějova, katastrální území Brodek u Prostějova, zapsané na LV č. 600, konkrétně pozemek parc. č. 768 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního – garáž, pozemek parc. č. 776 – zahrada a pozemek parc. č. 777 – zahrada
 • nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, pro obec Brodek u Prostějova, katastrální území Brodek u Prostějova na LV č. 329, konkrétně pozemek parc. č. 701/2 – zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čísla popisného nebo evidenčního – garáž (zapsaná na LV č. 11000);

Podmínky prodeje:

 • Prodej v rámci insolvenčního řízení, rozhoduje nejvyšší nabídka
 • Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;
 • Kupující se zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva a návrh na výmaz zástavních práv do katastru nemovitostí;
 • Správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;
 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky a upravit podmínky prodeje;

Nabídky zasílejte na emailovou adresu: andrea.balasova@ab-hp.cz nejpozději do 31. 8. 2022

Informace o zadavateli

hana.paskova@ab-hp.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 20.06.2024 Celá ČR min. 120.000,- Kč Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!