Prodej nemovitosti z majetkové podstaty dlužníka CATANY s.r.o. v likvidaci

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nemovité věci

01.12.2020
20.12.2020

Insolvenční správce nabízí k prodeji pozemky zapsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka CATANY s.r.o. v likvidaci, sp.zn. KSPH 66 INS 1187/2019, a to konkrétně pozemky níže uvedené:

pozemek p.č. 128 – trvalý travní porost

pozemek p.č. 472/30 – ostatní plocha

p.č. 472/31 – ostatní plocha

p.č. 534 – ostatní plocha
vše zapsáno na LV č. 515, k.ú. Panenské Břežany.

Insolvenční správce sděluje, že výše uvedené pozemky jsou předmětem Pachtovní smlouvy, která je přílohou inzerce.

Podmínky prodeje:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;

– úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující);

– uveďte zda se jedná o nabídku bez/včetně DPH (v případě, že se na daný majetek vztahuje).

Vaše cenové nabídky zasílejte na e-mailovou adresu asistent@isgestore.cz, kdy do předmětu uvádějte “Nabídka na koupi pozemků z majetkové podstaty dlužníka CATANY”. Cenové nabídky zasílejte nejpozději do 20.12.2020. Na pozdější nabídky nebude brán zřetel, stejně jako na nabídky zaslané na jakoukoliv jinou e-mailovou adresu.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Miloš Bačík zmp@isgestore.cz Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!