Prodej nemovitosti zapsané na LV č. 4829, k.ú. Roudnice nad Labem, z majetkové podstaty dlužníka Martina Věcheta, sp. zn. KSUL 85 INS 16288 / 2019

Značka: KSUL 85 INS 16288/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: {50.421819895,14.245649329}

Kraj: Celá ČR, Ústecký kraj

Nemovité věci

30.08.2021
20.05.2022

Insolvenční správce nabízí k prodeji pozemek p. č. 2317/4, o výměře cca 556 m2, ostatní plocha, zp. využití: manipulační plocha, zapsaný na LV č. 4829, k.ú. Roudnice nad Labem, okres Litoměřice, sepsaný do majetkové podstaty dlužníka Martina Věcheta, sp. zn. insolvenčního řízení KSUL 85 INS 16288/2019.

Jedná se o nemovitost zapsanou v soupisu majetkové podstaty dlužníka uvedené v oddíle č. I. Nemovitý majetek, pod poř. č. 4. Správce uvádí, že soupis majetkové podstaty je dostupný v insolvenčním rejstříku isir/justice.cz.

Insolvenční správce zároveň upozorňuje, že na pozemku leží stavba, která není zapsaná v katastru nemovitostí, může se tedy jednat o černou stavbu.

Podmínky prodeje:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;

– úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující)

Vaše cenové nabídky zasílejte na poštovní adresu správce Gestore v.o.s., Čechyňská 16, Brno, 602 00 či na e-mailovou adresu asistent@isgestore.cz, kdy do předmětu uvádějte “Nabídka na koupi pozemku – Věchet Martin”. Cenové nabídky zasílejte nejpozději do 20.5.2022 (16:00 hod). Na pozdější nabídky, či nabídky nesplňující výše uvedené podmínky vč. řádného označení, nebude brán zřetel.

Další upozornění: 

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


Informace o zadavateli

Miloš Bačík zmp@isgestore.cz Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.04.2024 30.06.2024 Plzeňský kraj Dohodou Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 03.06.2024 Ústecký kraj 810 000 Kč Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 19.05.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 24.06.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!