PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU O VELIKOSTI ID. 4/6 NA NEMOVITOSTECH ZAPSANÝCH NA LV Č. 1125, K.Ú. NĚMČICE U IVANČIC, – LESNÍ POZEMKY – Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNICE MARIE KOCÁBOVÉ, SP.ZN. KSBR 29 INS 1480/2020

Značka: KSBR 29 INS 1480/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nemovité věci

26.04.2021
30.06.2021

Insolvenční správce nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti id. 4/6 na pozemcích p. č. 1158/158, 1158/321, 1158/339 (lesní pozemky), vše zapsané na LV č. 1125, k.ú. Němčice u Ivančic, sepsané do majetkové podstaty dlužnice Marie Kocábové, sp. zn. insolvenčního řízení KSBR 29 INS 1480/2020.

Jedná se o nemovitosti zapsané v soupisu majetkové podstaty dlužnice uvedené v oddíle č. I. Nemovitý majetek, pod poř. č. 1. Správce uvádí, že soupis majetkové podstaty je dostupný v insolvenčním rejstříku isir/justice.cz.

Podmínky prodeje:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;

– úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující);

– uveďte zda se jedná o nabídku bez/včetně DPH (v případě, že se na daný majetek vztahuje).

Vaše cenové nabídky zasílejte na poštovní adresu správce Gestore v.o.s., Čechyňská 16, Brno, 602 00 či na e-mailovou adresu zmp@isgestore.cz, kdy do předmětu uvádějte “Nabídka na koupi pozemků – Kocábová”. Cenové nabídky zasílejte nejpozději do 30.6.2021. Na pozdější nabídky, či nabídky nesplňující výše uvedené podmínky vč. řádného označení, nebude brán zřetel.

Informace o zadavateli

Miloš Bačík zmp@isgestore.cz Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  01.03.2024 04.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 31.03.2024 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 01.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!