PRODEJ NEMOVITOSTÍ ZAPSANÝCH NA LV Č. 115, k.ú. Kostelní, V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ DLUŽNICE Ing. DAGMAR SCHWARZOVÉ, SP.ZN. KSPH 71 INS 18174 / 2015

Značka: KSPH 71 INS 18174 / 2015

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Karlovarský kraj

Nemovité věci

22.03.2021
06.04.2021

Insolvenční správce dlužnice Ing. Dagmar Schwarzové (sp.zn. KSPH 71 INS 18174 / 2015) nabízí k prodeji pozemek p.č. 790, výměra 924 m2, vodní plocha, využití: vodní umělá nádrž, zapsaný na LV č. 115, k.ú. Kostelní, okres Sokolov, obec Kraslice.

Podmínky prodeje:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;

 • minimální kupní cena představuje částku 151.000,- Kč;

– kupní cena bude uhrazena nejpozději před podáním návrhu na vklad do příslušného katastru nemovitostí ve prospěch účtu majetkové podstaty dlužníka, o čemž vydá insolvenční správce po její úhradě kupujícímu potvrzení;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující).

Vaše nabídky zasílejte na e-mailovou adresu sabina.langerova@indra-sebesta.cz nejpozději do 6.4.2021 . Do předmětu nabídky uvádějte “Nabídka na koupi pozemku – Schwarzová (Kostelní)”.

V případě dotazů se na obracejte na e-mailovou adresu sabina.langerova@indra-sebesta.cz. Do předmětu uvádějte “Pozemek – Schwarzová (Kostelní)”. V případě, že budou Vaše dotazy směřovány na jinou e-mailovou adresu, nebude na ně reagováno, stejně jako v případě nabídek.

Na pozdější nabídky, či nabídky nesplňující výše uvedené podmínky vč. řádného označení, nebude brán zřetel.

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.04.2024 10.05.2024 Kraj Vysočina nabídněte Kč Nejvyšší nabídka
  19.04.2024 31.05.2024 Jihomoravský kraj 226450 Kč Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 17.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 31.12.2024 nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!