PRODEJ NEMOVITOSTÍ ZAPSANÝCH NA LV Č. 188, K.Ú. HORNÍ SOBĚŠOVICE – CHATA – Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA JANA KRAVČÍKA, SP. ZN. KSOS 36 INS 4892/2019

Značka: KSOS 36 INS 4892/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nemovité věci

01.02.2021
01.03.2021

Insolvenční správce nabízí k prodeji spoluvlastnické podíly o velikosti id. 1/4 na nemovitosti zapsané na LV č. 188, k.ú. Horní Soběšovice, a to pozemek evidovaný jako stavební parcela číslo St. 268 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.e. 81 (rodinná rekreace) a pozemek evidovaný jako parcela číslo 340/56 trvalý travní porost, Náležející do majetkové podstaty dlužníků Kravčíkových Jana a Lenky, SP. ZN. KSOS 36 INS 4892/2019

Jedná se o nemovitosti zapsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka uvedené v oddílu č. I. Nemovitý majetek, pod poř. č. 3. Správce uvádí, že soupis majetkové podstaty je dostupný v insolvenčním rejstříku isir/justice.cz.

Podmínky prodeje:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;

– úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující);

– uveďte zda se jedná o nabídku bez/včetně DPH (v případě, že se na daný majetek vztahuje).

Vaše cenové nabídky zasílejte na poštovní adresu správce Gestore v.o.s., Čechyňská 16, Brno, 602 00 či na e-mailovou adresu zmp@isgestore.cz, kdy do předmětu uvádějte “Nabídka na koupi chaty – Kravčíkovi”. Cenové nabídky zasílejte nejpozději do 1.3.2021. Na pozdější nabídky nebude brán zřetel.


Informace o zadavateli

Miloš Bačík zmp@isgestore.cz Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  01.03.2024 04.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 31.03.2024 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 01.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!