PRODEJ NEMOVITOSTÍ ZAPSANÝCH NA LV Č. 188, K.Ú. HORNÍ SOBĚŠOVICE – CHATA – Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA JANA KRAVČÍKA, SP. ZN. KSOS 36 INS 4892/2019

Značka: KSOS 36 INS 4892/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nemovité věci

01.02.2021
01.03.2021

Insolvenční správce nabízí k prodeji spoluvlastnické podíly o velikosti id. 1/4 na nemovitosti zapsané na LV č. 188, k.ú. Horní Soběšovice, a to pozemek evidovaný jako stavební parcela číslo St. 268 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.e. 81 (rodinná rekreace) a pozemek evidovaný jako parcela číslo 340/56 trvalý travní porost, Náležející do majetkové podstaty dlužníků Kravčíkových Jana a Lenky, SP. ZN. KSOS 36 INS 4892/2019

Jedná se o nemovitosti zapsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka uvedené v oddílu č. I. Nemovitý majetek, pod poř. č. 3. Správce uvádí, že soupis majetkové podstaty je dostupný v insolvenčním rejstříku isir/justice.cz.

Podmínky prodeje:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;

– úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující);

– uveďte zda se jedná o nabídku bez/včetně DPH (v případě, že se na daný majetek vztahuje).

Vaše cenové nabídky zasílejte na poštovní adresu správce Gestore v.o.s., Čechyňská 16, Brno, 602 00 či na e-mailovou adresu zmp@isgestore.cz, kdy do předmětu uvádějte “Nabídka na koupi chaty – Kravčíkovi”. Cenové nabídky zasílejte nejpozději do 1.3.2021. Na pozdější nabídky nebude brán zřetel.


Informace o zadavateli

Miloš Bačík zmp@isgestore.cz Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2024 18.06.2024 Celá ČR 289 200 Kč Nejvyšší nabídka
  11.06.2024 31.07.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Jihočeský kraj nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!