Prodej nemovitostí zapsaných na LV č. 222, k.ú. Stařechovice, z majetkové podstaty dlužníků Harmanových, sp. zn. KSBR 44 INS 9421/2021

Značka: KSBR 44 INS 9421/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

04.02.2022
30.11.2022

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitosti zapsané na LV č. 222, k.ú. Stařechovice, sepsaný do s. majetkové podstaty dlužníků Harmanových, sp. zn. insolvenčního řízení KSBR 44 INS 9421/2021. Správce uvádí, že soupis majetkové podstaty je dostupný v insolvenčním rejstříku www.isir/justice.cz. Více informací je možno nalézt také na stránkách www.cuzk.cz. Podmínky prodeje: – prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce; – úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy; – insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců; – veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující) Vaše cenové nabídky zasílejte na e-mailovou adresu zmp@isgestore.cz,  do předmětu uvádějte “Nabídka na koupi nem. – Harmanovi”. Cenové nabídky zasílejte nejpozději do 30.11.2022.

Další upozornění: 

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty (resp. pouze se souhlasem soudu).

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Informace o zadavateli

Miloš Bačík zmp@isgestore.cz Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 20.06.2024 Celá ČR min. 120.000,- Kč Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!