Insolvenční správce dlužníka nabízí k prodeji shora uvedené nemovitosti – více je možno nalézt na www.isir/justice.cz (položka soupisu majetkové podstaty uvedené v části I. Nemovitý majetek č. 4) a také na www.cuzk.cz.   Podmínky prodeje: – prodej mimo dražbu bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce; – kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy; – insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců; – veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad/y do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující). Vaše nabídky zasílejte na e-mailovou adresu lada.fiserova@indra-sebesta.cz nejpozději do 30.11.2022 . Do předmětu nabídky uvádějte “Nabídka na koupi nemovitostí – L. Horňáková, LV č. 483”.

V rámci insolvenčního řízení Lucie Horňákové nabízí insolvenční správce k prodeji další nemovitosti ve stejném katastrálním území, viz https://www.burzaspravcu.cz/inzerat/prodej-nemovitosti-zapsanych-na-lv-c-469-k-u-knezpole-u-uherskeho-hradiste-v-ramci-insolvencniho-rizeni-dluznice-lucie-hornakove-sp-zn-ksbr-54-ins-988-2020/?cred_referrer_form_id=129 .