Prodej nemovitostí zapsaných na LV č. 4923, k.ú. Polička – garáž z majetkové podstaty M. Vondrové, sp. zn. KSPA 44 INS 945/2014

Značka: KSPA 44 INS 945/2014

Cena: min. 200 000,- Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Polička, Česko

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

19.11.2019
18.11.2020

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitosti zapsané na LV č. 4923, k.ú. Polička – garáž , tj. jednotku vymezenou podle zákona o vlastnictví bytů č. 984/10 v budově č. p. 984 s podílem na společných částech domu ve výši 29/1000, náležící do majetkové podstaty dlužnice M. Vondrové, sp. zn. KSPA 44 INS 945/2014.

Jedná se o nemovitosti zapsané v soupisu majetkové podstaty dlužnice uvedené v oddíle č. 1 Nemovitý majetek, pod poř. č. 1. Správce uvádí, že soupis majetkové podstaty je dostupný v insolvenčním rejstříku isir/justice.cz.

Podmínky prodeje:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce, minimálně však za částku 200.000,- Kč;

– úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující);

– uveďte zda se jedná o nabídku bez/včetně DPH (v případě, že se na daný majetek vztahuje).

Vaše závazné cenové nabídky zasílejte buď na poštovní adresu Gestore v.o.s., Čechyňská 16, Brno, 602 00 nebo na e-mail zmp@isgestore.cz, kdy do předmětu uvádějte “Nabídka na koupi garáže z majetkové podstaty M. Vondrové”.

Cenové nabídky zasílejte nejpozději do 19.1.2020. Na pozdější nabídky nebude brán zřetel.


Informace o zadavateli

Miloš Bačík zmp@isgestore.cz Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  01.03.2024 04.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 31.03.2024 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 01.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!