PRODEJ NEMOVITOSTÍ ZAPSANÝCH NA LV Č. 948, K.Ú. TŘEBOTOV (pozemky – ovocný sad) Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA ING. J. SMÍTKA, SP. ZN. MSPH 59 INS 12164/2018

Značka: MSPH 59 INS 12164/2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

13.05.2020
13.05.2021

INSOLVENČNÍ SPRÁVCE NABÍZÍ K PRODEJI NEMOVITOSTI ZAPSANÉ NA LV Č. 948, K.Ú. TŘEBOTOV – POZEMKy (POZEMEK 345/2- OVOCNÝ SAD; scelen s pozemkem p.č. 345/3), NÁLEŽÍCÍ DO MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA ING. J. SMÍTKA, SP. ZN. MSPH 59 INS 12164/2018.

Jedná se o nemovitosti zapsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka uvedené v oddílu č. 1 Nemovitý majetek, pod poř. č. 3. Správce uvádí, že soupis majetkové podstaty je dostupný v insolvenčním rejstříku isir/justice.cz.

Podmínky prodeje:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;

– úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující);

– uveďte zda se jedná o nabídku bez/včetně DPH (v případě, že se na daný majetek vztahuje).

Vaše cenové nabídky zasílejte na poštovní adresu správce Gestore v.o.s., Čechyňská 16, Brno, 602 00 či na e-mailovou adresu zmp@isgestore.cz, kdy do předmětu uvádějte “Nabídka na koupi pozemků Třebotov náležící do majetkové podstaty Ing. Smítka”. Cenové nabídky zasílejte nejpozději do 30.6.2020. Na pozdější nabídky nebude brán zřetel.


Informace o zadavateli

Miloš Bačík zmp@isgestore.cz Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.04.2024 02.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 30.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 30.04.2024 Celá ČR 1200000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!