Prodej nemovitostí zaspaných na LV č. 49 Olší nad Oslavou v rámci insolvenčního řízení dlužníka Miroslava Petuly (KSBR 30 INS 16941/2016)

Značka: KSBR 30 INS 16941/2016

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Olší nad Oslavou 65, 594 01 Velké Meziříčí, Česko

Kraj: Kraj Vysočina

Nemovité věci

26.02.2021
30.04.2021

Insolvenční správce dlužníka Miroslava Petuly ((KSBR 30 INS 16941/2016) nabízí k prodeji soubor nemovitostí zapsaných na LV č. 49, k. ú. Olší nad Oslavou, konkrétně se jedná o tyto nemovitosti:

– pozemek parcelní číslo st. 80 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba –
zemědělská usedlost číslo popisné 65
– pozemek parcelní číslo st. 114 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je jiná stavba
bez čísla popisného (sklep)
– lesní pozemky parcelní čísla 280/75 a 280/273
– pozemek parcelní číslo st. 1105/95 – orná půda
– pozemek parcelní číslo st. 1105/99 – orná půda
– pozemek parcelní číslo st. 1133/11 – ostatní plocha
– pozemek parcelní číslo st. 1133/15 – ostatní plocha
– pozemek parcelní číslo st. 1197/21 – trvalý travní porost
– pozemek parcelní číslo st. 1197/22 – trvalý travní porost
– pozemek parcelní číslo st. 1285 – vodní plocha
– pozemek parcelní číslo st. 1286 – orná půda
– pozemek parcelní číslo st. 1287/1 – trvalý travní porost
– pozemek parcelní číslo st. 1484/5 – trvalý travní porost
– pozemek parcelní číslo st. 1484/9 – trvalý travní porost

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;

– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující;

– nabízená kupní cena bude uvedena číslovkou i slovem

– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: sara.bohackova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 30.4.2021. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka – M.Petula ”.


Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.04.2024 02.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 30.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 30.04.2024 Celá ČR 1200000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!