Prodej nemovitých věcí k. ú. Bystřice nad Pernštejnem

Značka: KSBR 40 INS 1800/2022

Cena: 1200000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

11.04.2024
30.04.2024

Insolvenční správce Mgr. Petr Vysoudil nabízí k prodeji nemovité věci zapsané v majetkové podstatě dlužníka Svatopluka Bagary, sp. zn. KSBR 40 INS 1800/2022, a to konkrétně:

 • nemovité věci zapsané na LV 2564 k. ú. Bystřice nad Pernštejnem, obec Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou, a to konkrétně:
  – pozemek parc. č. 457, o výměře 245 m2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Bystřice nad Pernštejnem, č. p. 183, bydlení
  – pozemek parc. č. 458, zahrada, o výměře 298 m2.

Nemovité věci jsou součástí nevypořádaného společného jmění manželů.

Podmínky prodeje:

 • nemovité věci budou prodány zájemci s nejvyšší nabídnutou cenou, minimální cena 1.200.000,- Kč,
 • kupní cena bude zaplacena ve prospěch účtu majetkové podstaty nejpozději při podpisu smlouvy,
 • náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí ponese kupující.

 

Nabídky s uvedením kupní ceny zasílejte do 30. 4.2024 na adresu: Mgr. Petr Vysoudil, Nádražní 612/36, Ostrava nebo prostřednictvím datové schránky ID i84ypdb nebo prostřednictvím emailu: insolvence@vysoudil.cz.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odvolat svou nabídku případně nepřijmout nabídku zájemce, a to bez uvedení důvodů.

Informace o zadavateli

Petr Vysoudil petr.vysoudil@vysoudil.cz

Odpovědět na inzerát




  Související inzeráty

  27.05.2024 31.01.2025 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!