prodej nemovitých věcí – k.ú. Mukoděly

Značka: DG

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

21.05.2024
21.06.2024

Insolvenční správce dlužníka: Radek Sedláček, sp. zn. KSUL 45 INS 15015/2023, nabízí k přímému prodeji z majetkové podstaty dlužníka následující nemovité věci:

– parc. č. st. 6/3, výměra 324 m2, zastavěná plocha a nádvoří

– parc.č.st. 49, výměra 729 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Mukoděly, č.p. 39, rod. dům, stavba stojí na pozemku parc. č. st. 49

– parc. č. 9/2, výměra 295 m2, trvalý travní porost

– parc. č.  324/2, výměra 503 m2, orná půda;

a to vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, Katastrální území Mukoděly, obec Vroutek.

Nabídky je možno zasílat na e-mailovou adresu insolvenčního správce: vn@akreal.com.

Nabídka musí obsahovat řádnou identifikaci zájemce (jméno a příjmení/název, dat. narození/IČ, adresu bydliště/sídla, telefonní a e-mailové spojení na zájemce) a výši částky nabízené za prodávané nemovité věci. Nemovité věci budou prodány nejvyšší nabídce s tím, že insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem smlouvy.

Pro podrobnější informace – kontakt email: vn@akreal.com.


Informace o zadavateli

mv@gavadministrators.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 31.07.2024 Královehradecký kraj KSHK 45 INS 18110/2018 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!