PRODEJ PODÍLU 1/2 NA NEMOVITÝCH VĚCECH, LV Č. 29, 39, k.ú. DOBĚTICE – KSUL 89 INS 7204/2017

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

31.01.2022
08.02.2022

Mgr. Radka Šimková, insolvenční správce dlužníků Petra a Blanky Klapálkových, oba bytem Nad Točnou 3040/7, 400 11 Ústí nad Labem, nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 89 INS 7024/2017 k přímému prodeji mimo dražbu nejvyšší nabídce majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty, a to:

 • podíl 1/2 na pozemku parc. č. 109, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 3040, bydlení,
 • podíl 1/2 na pozemku parc. č. 110, zahrada

vše zapsané na LV č. 29, katastrální území Dobětice, obec Ústí nad Labem, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem

 • podíl 1/2 na pozemku parc. č. 111, orná půda

zapsaný na LV č. 39, katastrální území Dobětice, obec Ústí nad Labem, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.

Nemovitost je obývána dlužníky, jejichž vystěhování bude obtížně proveditelné.

Prodej je uskutečňován za následujících podmínek:
– mimo dražbu přímým prodejem,
– majetek bude prodán nejvyšší nabídce,
– kupní cena bude uhrazena nejpozději před převzetím majetku,
– insolvenční správce si může vyhradit právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo podmínky prodeje modifikovat.

Pro bližší informace a podání nabídek (písemně nebo elektronicky):

e-mail: nikola.tesarova@forteslegal.cz
adresa: Trojická 1904/14, 128 00 Praha 2
tel: 734 787 894

Lhůta pro podávání nabídek končí dne 8.2.2022

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Informace o zadavateli

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 01.06.2026 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 18.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 20.07.2024 Ústecký kraj 30000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!