Prodej nemovitých věcí – spoluvlastnický podíl KSBR 47 INS 7601 / 2017

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

09.02.2021
01.02.2021

Mgr. Leona Hartman, LL.M., insolvenční správce dlužníka Jaroslava Kotase, nar. 01.09.1971, trvale bytem Litenčice 179, 768 13, IČO 752 97 752, nabízí k přímému prodeji mimo dražbu nejvyšší nabídce nemovité věci sepsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka, a to id. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na pozemku parc. č. 276, orná půda, zapsáno na LV č. 57 v kat. území Tučapy u Vyškova.

Prodej je uskutečňován za následujících podmínek

– mimo dražbu přímým prodejem

– majetek bude prodán nejvyšší nabídce, přičemž minimální kupní cena je stanovena znaleckým posudkem v příloze (6.500,- Kč)

– kupní cena bude uhrazena nejpozději před uzavřením smlouvy

– insolvenční správce, jakož i zajištěný věřitel, si může vyhradit právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo podmínky prodeje modifikovat

Nabídky podávejte do 28. 2. 2021 vč.

Pro bližší informace a podání nabídek (písemně nebo elektronicky):

e-mail: jf@forteslegal.cz
adresa: Vranovská 45/1, 614 00 Brno
tel: 777 713 795

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Insolvenční Správce insolvence@forteslegal.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  08.12.2023 31.01.2024 Celá ČR 500000 Kč Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 31.01.2024 Celá ČR
  Moravskoslezský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 15.12.2023 Celá ČR 25000000 Kč Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 15.01.2024 Středočeský kraj 20.000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!