Prodej nemovitých věcí v k.ú. Vráž u Berouna, Loděnice u Berouna

Značka: KSUL 69 INS 5610/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Středočeský kraj

Nemovité věci

12.04.2023
30.06.2023

Insolvenční správce JUDr. Robert Foll, MBA, v rámci insolvenčního řízení dlužníků René Kožušníka a Jany Kožušníkové, které je vedeno u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 69 INS 5610/2022, prodává níže uvedené nemovité věci zapsané v soupise majetkové podstaty dlužníků. Konkrétně:  

 • podíl dl. Jany Kožušníkové o velikosti ½ na nemovitosti zapsané na LV 938 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, obec Vráž u Berouna; pozemek na parcele č. 3211, ostatní plocha, silnice o výměře 484m2,
 • podíl dl. Jany Kožušníkové o velikosti ½ na nemovitosti zapsané na LV 1243 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, obec Loděnice u Berouna; pozemek na parcele č. 905/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 172m2 a pozemek na parcele č. 921/4, orná půda o výměře 31m2.

 

Bližší informace budou poskytnuty v kanceláři správce, popř. na e-mailu: advokat@foll.cz a tel. čísle: 773 773 030.

Výše uvedené nemovité věci budou prodány nejvýhodnější nabídce.

Správce si zároveň vyhrazuje právo neakceptovat žádnou z došlých nabídek.

Informace o zadavateli

Robert Foll advokat@foll.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.07.2024 25.08.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 31.12.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 30.08.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 30.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!