Prodej nemovitých věcí z majetkové podstaty

Značka: KSBR 27 INS 16964/2013

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

14.08.2019
13.08.2020

Insolvenční správce JUDr. Tomáš Truschinger, se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji nemovité věci dlužníka Ing. Karla Seiferta, nar. 15. 5. 1955, bytem Uhřice 21, PSČ 696 34 (KSBR 27 INS 16964/2013).

Nabízeny k odkupu jsou spoluvlastnické podíly dlužníka o velikosti id. ¼ na pozemcích v druhu orná půda v k.ú. Nížkovice, Vážany nad Litavou a Slavkov u Brna specifikovaných níže a rovněž v přiložených seznamech nemovitostí na LV. Jelikož je dlužník vždy pouze spoluvlastníkem, upozorňuje insolvenční správce na skutečnost, že je vázán zákonnými předkupními právy, tedy že po uzavření kupních smluv budou osloveni ostatní spoluvlastníci daného nemovitého majetku s nabídkou k výkonu jejich předkupního práva.

Nabízen je následující nemovitý majetek:

 • spoluvlastnický podíl o velikosti id. ¼ na pozemku parc. č. 1347/6-orná půda o výměře 394 m2, LV č. 2087, k.ú. Nížkovice,
 • spoluvlastnický podíl o velikosti id. ¼ na pozemku parc. č. 1347/7-orná půda o výměře 498 m2, LV č. 2087, k.ú. Nížkovice,
 • spoluvlastnický podíl o velikosti id. ¼ na pozemku parc. č. 1347/8-orná půda o výměře 1035 m2, LV č. 2087, k.ú. Nížkovice,
 • spoluvlastnický podíl o velikosti id. ¼ na pozemku parc. č. 5142-orná půda o výměře 7049 m2, LV č. 1836, k.ú. Slavkov u Brna,
 • spoluvlastnický podíl o velikosti id. ¼ na pozemku parc. č. 1450-orná půda o výměře 13346 m2, LV č. 934, k.ú. Vážany nad Litavou.

S ohledem na skutečnost, že uvedený nemovitý majetek je prodáván insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužníka – Ing. Karla Seiferta případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 30. září 2019 včetně, a to písemně na adresu JUDr. Tomáš Truschinger, insolvenční správce, Bašty 413/2, 602 00 Brno, v uzavřené obálce, na níž bude uvedeno „Nabídka – nemovité věci – dlužník Ing. Karel Seifert“. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem o odkoupení, specifikaci nemovité věci, o kterou má zájem a dále nabízenou kupní cenu za danou nemovitou věc. Následné kupní smlouvy na jednotlivé pozemky, res. spoluvlastnické podíly na nich pak budou uzavřeny vždy se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu.

Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky.

Nahlédnutí do podkladů k výše specifikovanému majetku lze v sídle insolvenčního správce, a to na žádost zaslanou na emailovou adresu: sasinova@ak-kt.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

truschinger@ak-kt.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  01.03.2024 04.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 31.03.2024 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 01.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!