Prodej nemovitých věcí z MP dlužníka – spoluvlastnický podíl dlužníka ve výši ideální 1/2

Značka: AK 28/2020

Cena: 380000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

08.02.2021
31.08.2021

JUDr. Martin Litvan, LL.M., Ph.D., insolvenční správce dlužníka:

Pavel Kubelka, nar. 23.08.1975, bytem Lobendava, Severní 202, 407 82,

nabízí k prodeji:

Rod. dům a pozemky – LV č. 145 – 1/2; Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk; Severní; Spoluvlastnický podíl dlužníka ve výši ideální 1/2 na nemovitostech: pozemek St. 315 o výměře 113 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Severní, č.p. 202, rod. dům, Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 315; pozemek parc. č. 670 o výměře 113 m2 – trvalý travní porost – zemědělský půdní fond; a pozemek parc. č. 671 o výměře 100 m2 – zahrada – zemědělský půdní fond, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro katastrální území Severní, obec Lobendava, okres Děčín, na LV č. 145.

Prodej nejvyšší nabídce. Zaplacení kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

Nabídky zasílejte do 31.08.2021 na e-mail: ak.litvan@iol.cz

Informace o zadavateli

JUDr. Martin Litvan, LL.M., Ph.D. office@ak-litvan.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2024 18.06.2024 Celá ČR 289 200 Kč Nejvyšší nabídka
  11.06.2024 31.07.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Jihočeský kraj nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!