Prodej nemovitých věcí – zemědělská usedlost – LV 294, 603 – KSCB 44 INS 23914/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

30.11.2021
30.06.2022

Forteslegal insolvence v.o.s., insolvenční správce dlužníka Pejša Jiří , IČ: 75108682, se sídlem Pejšova Lhota 1, 391 33 Borotín, nabízí k přímému prodeji mimo dražbu nejvyšší nabídce majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty, a to:

½ zemědělské usedlosti č.p. 1 v části obce Pejšova Lhota, která je součástí pozemku st. parcela č. 40/1 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemků parcela č. 910 – vodní plocha, parcela č. 911 – ostatní plocha, parcela č. 913 – vodní plocha, parcela č. 914 – zahrada, parcela č. 928 – zahrada a parcela č. 1465 – ostatní plocha vše na LV 294 a spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/1 jiné stavby bez č.p./č.e., která je součástí pozemku st. parcela č. 40/2 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemku st. parcela č. 89/2 – zastavěná plocha a nádvoří na LV 603 vše pro katastrální území Pikov a obec Borotín zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor

Prodej je uskutečňován za následujících podmínek:
– mimo dražbu přímým prodejem,
– majetek bude prodán nejvyšší nabídce,
– kupní cena bude uhrazena nejpozději před převzetím majetku,
– insolvenční správce si může vyhradit právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo podmínky prodeje modifikovat.

Pro bližší informace a podání nabídek (písemně nebo elektronicky):

e-mail: nikola.tesarova@forteslegal.cz
adresa: Trojická 1904/14, 128 00 Praha 2
tel: 734 787 894

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Insolvenční Správce insolvence@forteslegal.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!