Prodej o velikosti 1/6 na bytové jednotce + prodej podílu o velikosti 1/6 na rekreačním objektu, k.ú. Vrchlabí

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Královehradecký kraj

Nehmotný majetek

23.11.2021
31.01.2022

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji podíl o velikosti 1/6 na bytové jednotce a podíl o velikosti 1/6 na rekreačním objektu z majetkové podstaty dlužníka: Jiří Lelek, spis. značka KSHK 42 INS 19875 / 2017.

 

Předmět prodeje:

 1. podíl o velikosti 1/6 na bytové jednotce 649/5, vymezeno v budově č.p. 649 na parcele St. 870/1, LV 4791 včetně podílu 133/1000 na společných částech domu a
  pozemku;
  to vše zapsáno na LV č. 4844 a LV č. 4791 v k. ú. Vrchlabí, obec Vrchlabí, okres Trutnov, Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov
 2. podíl o velikosti 1/6 na rekreačním objektu č. e. 541 na parcele St. 3257, LV 10001;
  to vše zapsáno na LV č. 5372 v k. ú. Vrchlabí, obec Vrchlabí, okres Trutnov, Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov.

Předmětné položky lze zakoupit samostatně.

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a návrh na výmaz zástavních práv;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte do 9.1.2022 na emailovou adresu: macoszkova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.03.2023 01.05.2023 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.03.2023 24.05.2023 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.03.2023 05.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 31.05.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!