Prodej OA Mazda CX 3

Cena: 330000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Květnice

Kraj: Středočeský kraj

Movité věci

19.01.2023
20.02.2023

Mgr. Marek Sochor, insolvenční správce dlužníků manž. Pejsarových, nabízí, v souladu s usnesením KS v Praze č.j. KSPH 74 INS 12787/2022-B-7 a pokynu zajištěného věřitele, zveřejněného v části B, ř. 10 ISIR, k prodeji osobní automobil Mazda CX-3 2.0 Skyactiv-G Revolution, RZ 7AA 2303, první evidence v ČR v r. 2018, zapsaný v soupisu majetkové podstaty dlužníka pod položkou II.1.
Vozidlo se prodává jako ojeté a insolvenční správce nenese odpovědnost za případné vady předmětu prodeje.

STK platná do 7/2024. Najeto 62000 km.

Prohlídka předmětu prodeje možná po předchozí telefonické či emailové dohodě.
Oznamovatel tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na koupi předmětu prodeje. Nabídka musí být doručena k rukám insolvenčního správce nejpozději do 20.2.2022 a musí obsahovat úplné označení zájemce včetně sídla/bydliště a kontaktních spojení, IČ, resp. r.č., a dále označení předmětu prodeje, nabízenou kupní cenu.

Minimální nabídková cena činí 330.000,- Kč.

Majetek bude prodán nejvyšší nabídce.
V případě akceptace nabídky musí být kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Zájemce rovněž nese náklady s uzavřením kupní smlouvy, převzetím a převodem vlastnictví vozidla u příslušného správního úřadu.

Toto oznámení o prodeji není veřejným návrhem na uzavření smlouvy, zadáním veřejné zakázky, výběrovým řízením ani obchodní veřejnou soutěží ve smyslu platných právních předpisů. Oznamovatel si vyhrazuje právo odmítnout některé nebo všechny nabídky bez uvedení důvodů.


Informace o zadavateli

Mgr. Marek Sochor msochor@aksochor.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.05.2023 30.06.2023 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.05.2023 26.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.05.2023 15.06.2023 Celá ČR
  Moravskoslezský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 25.06.2023 Královehradecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!