připravovaný prodej – Prodej obchodních podílů dlužníka Ing. Josefa Petráse, IŘ vedené pod sp. zn.: KSUL 44 INS 35272 / 2014

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Insolvenční správce nabízí v rámci insolvenčního řízení dlužníka Ing. Josefa Petráse, IŘ vedené sp. zn.: KSUL 44 INS 35272 / 2014 k prodeji obchodní podíly , konkrétně se jedná o níže specifikované podíly:

– pol. poř. č. 1: 100% podíl ve společnosti VGP-HAMMER s.r.o., IČ: 27314447
– pol. poř. č. 3: 100% podíl ve společnosti Vrtný a geologický průzkum s.r.o.
– pol. poř. č. 4: 51% podíl ve společnosti GREENBATTERY, s.r.o., IČ: 24146439
– pol. poř. č. 5: 90% podíl ve společnosti JINOČANY GREENLIVING s.r.o., IČ: 24260410

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;

– úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující)

Vaše cenové nabídky zasílejte na poštovní adresu správce Gestore v.o.s., Čechyňská 16, Brno, 602 00 či na e-mailovou adresu zmp@isgestore.cz, kdy do předmětu uvádějte “Nabídka na odkup obchodního podílu dlužníka Ing. Josefa Petráse; pol. poř. č. soupisu majetkové podstaty”. Cenové nabídky zasílejte nejpozději do středy 31.8.2022 (16:00 hod). Na pozdější nabídky, či nabídky nesplňující výše uvedené podmínky vč. řádného označení, nebude brán zřetel.

Další upozornění: 

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Miloš Bačík zmp@isgestore.cz Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.06.2024 01.06.2026 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  05.06.2024 25.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  05.06.2024 31.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!