PRODEJ OBCHODNÍCH PODÍLŮ DLUŽNÍKA V ŘÍZENÍ SP. ZN. MSPH 95 INS 13278 / 2021

Značka: MSPH 95 INS 13278 / 2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Ostatní majetekPodniky

30.04.2024
22.05.2024

Insolvenční správce AAA INSOLVENCE OK v.o.s. nabízí k prodeji v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. MSPH 95 INS 13278 / 2021 (dlužníka Michala Urbana) obchodní podíly dlužníka, které dne 28.9.2021 sepsala pod položkami č. 4 a č. 6 do soupisu majetkové podstaty dlužníka, a to:

– č. 4 – 100 % obchodní podíl dlužníka ve společnosti AU-Servis, s.r.o., IČ 27591638, Haštalská 760/27, Praha 1 (základní kapitál 200.000,- Kč, společnost nemá statutární orgán, z tohoto důvodu nelze vyloučit rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací)

– č. 6 – 100% obchodní podíl ve společnosti Centrum zlatníků CZP s.r.o., IČ 06129161, Haštalská 760/27, Praha 1 (splaceno 100%, základní kapitál 20.000,- Kč,  společnost nemá statutární orgán, nelze vyloučit rozhodnutí soudu o zrušení společnosti s likvidací)

Podmínky prodeje:

a) Každá položka nabízeného majetku je nabízena samostatně, nikoli jako celek. Nabídky tudíž zasílejte s uvedením o jakou položku (obchodní podíl) máte zájem.
b) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce (pro každý podíl samostatně).
c) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště), označení majetku, ke kterému se váže nabídka, a nabídku kupní ceny.
d) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
e) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
f) Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru.

Nabídky je nutné zaslat e-mailem na dusek@insolvenceok.cz nebo poštou na adresu AAA INSOLVENCE OK v.o.s., K Nemocnici 168/18, 741 01 Nový Jičín, do 22.5.2024. 

Žádost o bližší informace je možné adresovat na e-mail: dusek@insolvenceok.cz nebo zjistit dotazem na tel. čísle 774 727 051.

Informace o zadavateli

AAA INSOLVENCE OK v.o.s. - dusek@insolvenceok.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  05.06.2024 31.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 20.06.2024 Celá ČR
  Moravskoslezský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 15.07.2024 Liberecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 21.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!