prodej obchodního podíl o velikosti 6/10 na společnosti Boserrizi studio s.r.o.

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Ostatní majetek

24.02.2022
31.12.2023

Na základě usnesení soudu: Městský soud v Praze č.j. MSPH 90 INS 3305 / 2021 – B-5, bylo schváleno oddlužení dlužníka: Irina Tensina, plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Insolvenční správkyně Dipl.-Jur. Zuzana Franclová nabízí k prodeji následující majetek zapsaný v majetkové podstatě a určený ke zpeněžení: – obchodní podíl o velikosti 6/10 na společnosti Boserrizi studio s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 127781 Podmínky prodeje: – prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce; – kupní cena bude zaplacena ve prospěch účtu majetkové podstaty před podpisem smlouvy; – insolvenční správkyně si vyhrazuje právo odvolat svou nabídku případně nepřijmout nabídku zájemce bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemce, a to i bez uvedení důvodů; – náklady spojené s převzetím/ převodem ponese kupující – zájemce není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, ledaže mu bude předem povolena výjimka z nabývání majetku dlužníka (dle ust. § 295 odst. 3 InsZ). Cenové nabídky je možné zasílat rovněž na e-mailovou adresu: insolvence@franclova.cz nebo do datové schránky ID: nigtykt.

Informace o zadavateli

Dipl.-Jur. Zuzana Franclová zuzana@franclova.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!