Prodej obchodního podílu ve společnosti z majetkové podstaty dlužnice

Značka: KSPH 67 INS 15210/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Podniky

20.11.2020
15.12.2020

Insolvenční správce JUDr. Lukáš Kučera, se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji obchodní podíl dlužnice Veroniky Šandové, nar. 29. dubna 1983, bytem Dolní Břežany, U Náměstí 706, PSČ 252 41 (KSPH 67 INS 15210/2019), a to:

Obchodní podíl o velikosti 100 % ve společnosti COUNTRYWIDE s.r.o., IČ: 03675106, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1. Vklad do základního kapitálu ve výši  200.000,- Kč byl zcela splacen. Společnost od srpna 2019 nevyvíjí hospodářskou činnost. Společnost nevlastní ani nikdy nevlastnila žádný nemovitý majetek. Dle rozvahy za rok 2019 aktiva společnosti tvoří 525.000,- Kč, z toho však 321.000,- Kč tvoří závazky společnosti.

Insolvenční správce má k dispozici daňové přiznání obchodní společnosti za rok 2019, výkaz zisku a ztráty a rozvahu ve zkráceném rozsahu. Ke zpracování rozvahy v plném rozsahu již dlužnice nemá finanční prostředky. Obchodní podíl je prodáván v uvedeném stavu, kdy není předpokladem vyhotovení tohoto účetního podkladu. Bližší informace k pohledávkám poskytne insolvenční správce na žádost zaslanou na emailovou adresu: buresova@ak-kt.cz. Po předchozí domluvě lze zpřístupnit výše uvedené účetní podklady společnosti.

S ohledem na skutečnost, že uvedený majetek je prodáván insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužnice Veroniky Šandové, případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 15. prosince 2020 do 15:00 hod., a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu: buresova@ak-kt.cz. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem nabýt obchodní podíl a dále nabízenou úplatu za majetek včetně specifikace pohledávky, k níž se cenová nabídka vztahuje. Následná smlouva o převodu obchodního podílu pak bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu.

Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky.

Informace o zadavateli

truschinger@ak-kt.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.03.2023 05.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.03.2023 20.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  09.03.2023 30.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  09.03.2023 30.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!