Prodej obchodního podílu ve výši 25% ve společnosti SuperSuppa s.r.o. z majetkové podstaty dlužníka: István Nagy (sp. zn. KSPH 83 INS 4474/2023)

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věciPodniky

30.04.2024
30.04.2027

Insolvenční správce dlužníka: István Nagy, nar. 24.2.1974, IČO 71981012, bytem Na Suchých 317, 252 50 Vestec, nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 83 INS 4474/2023 ke koupi majetek dlužníka sepsaný v soupisu majetkové podstaty, a to podíl ve výši 25% ve společnosti SuperSuppa s.r.o. V této souvislosti insolvenční správce vyzývá zájemce k podání nabídek, a to na e-mail: surajiri@seznam.cz nebo datovou schránkou insolvenčního správce. Smlouva bude uzavřena se zájemcem s nejvyšší nabídkou. Úhrada kupní ceny proběhne před podpisem kupní smlouvy. Insolvenční správce provede výběr nejvhodnější nabídky a o výběru uvědomí vítězného zájemce na e-mail či do datové schránky, ze kterých byla vítězná nabídka insolvenčnímu správci zaslána. Zájemci, jejichž nabídky byly odmítnuty, nebudou vyrozuměni. Insolvenční správce neručí zato, že se skutečně jedná o majetek výše uvedeného dlužníka, insolvenční správce nemá k dispozici účetnictví společnosti SuperSuppa s.r.o., IČO 08793689, ani mu není známo, zda má společnost SuperSuppa s.r.o., IČO 08793689, závazky. Insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit zde uvedené podmínky, odmítnout všechny nabídky zájemců či zrušit celou soutěž, a to bez udání důvodů a bez vzniku jakéhokoli závazku vůči zájemcům. Prodej je podmíněn souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Jakékoli náklady, které vzniknou zájemci v souvislosti s účastí na soutěži, s uzavřením kupní smlouvy, s převzetím, dopravou, přepravou, případně s přepisem nabízeného majetku dlužníka, nese zájemce v celém rozsahu ze svého bez nároku na jakékoli protiplnění ze strany insolvenčního správce.

Nabídka musí obsahovat:

 1. a) označení „Podíl ve výši 25% ve společnosti SuperSuppa s.r.o.“,
 2. b) jméno a příjmení / název zájemce včetně telefonního čísla,
 3. c) nabízenou cenu za majetek nabízený k odkupu.

 

 

S pozdravem,

Mgr. Jiří Sůra, insolvenční správce dlužníka: István Nagy, nar. 24.2.1974, bytem Na Suchých 317, 252 50 Vestec

Informace o zadavateli

surajiri@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 30.07.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 18.07.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!