Prodej ochranné známky foodgroot

Značka: 23-06395

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nehmotný majetek

09.11.2023
29.02.2024

Likvidátor společnosti

Foodgroot.com s.r.o. v likvidaci

IČ 019 30 443

se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00  Praha 10

n a b í z í

k prodeji z likvidační podstaty společnosti následující majetek – obrazovou ochrannou známku – foodgroot, číslo zápisu 374306, číslo zápisu 552828 (viz výpis z rejstříku ochranných známek).

Majetek, resp. ochranná známka, bude prodán nejvyšší nabídce.

Nabídka musí být podána nejpozději do 17.1.2024, a to v listinné podobě doručené k rukám likvidátora osobně nebo prostřednictvím provozovatelů poštovních služeb anebo prostřednictvím veřejné datové sítě (elektronicky e-mailem, datovou schránkou).

Nabídka musí obsahovat identifikaci zájemce (obchodní firma, IČ, sídlo, fax či e-mail) a nabízenou kupní cenu. Kupní cena musí být zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy a veškeré náklady spojené s převodem majetku nese kupující.

Likvidátor si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky.

Bližší informace u likvidátora: Mgr. Roberta Hynka, advokát, AK Hrudka & partneři, Vodičkova 30, Praha 1, telefon: 224 166 000, email: hynek@akhrudka.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Robert Hynek hynek@akhrudka.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.02.2024 04.03.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.02.2024 17.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.01.2024 30.04.2024 Celá ČR 5000 Kč Nejvyšší nabídka
  14.12.2023 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!