Prodej ochranné známky z majetkové podstaty dlužníka BELTISSIMO, s. r. o.

Značka: MSPH  77 INS 19115 / 2018 +

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

31.05.2021
30.06.2021

Insolvenční správce dlužníka BELTISSIMO, s.r.o., IČ: 48589608, se sídlem Žerotínova 1133/32, Žižkov, 130 00 Praha 3 (dále jen „Dlužník“), v insolvenčním řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH  77 INS 19115 / 2018, prodá z majetkové podstaty Dlužníka ochrannou známku sepsanou insolvenčním správcem do Soupisu majetkové podstaty Dlužníka, a to konkrétně položku uvedenou v části V. Ostatní majetek pod číslem:

1 – Ochranná známka číslo zápisu: 248590 v databázi ochranných známek platných v České republice přístupné ze strany Úřadu průmyslového vlastnictví na: https://upv.gov.cz/informacni-zdroje/narodni-databaze/databaze-ochrannych-znamek, číslo přihlášky: 175409, vyjádření ochranné známky: Beltissimo, druh ochranné známky: slovní grafická.

Zpeněžení majetku zapsaného do majetkové podstaty podléhá režimu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení(insolvenční zákon).
Insolvenční správce nabízí výše uvedené položky soupisu majetkové podstaty Dlužníka k přímému prodeji za následujících podmínek:

– Prodáno bude zájemci, který učiní nejvýhodnější nabídku.– Prodej bude schválen insolvenčním soudem a zástupcem věřitelů Dlužníka.
– Kupní cena bude zaplacena nejpozději ke dni podepsání převodní smlouvy a to na účet majetkové podstaty Dlužníka číslo účtu 287837755/0300.

– Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a prodej ochranné známky bez udání důvodu zrušit.
– Nabídku je nutno podat v ceně bez DPH a to na email: lee.louda@louda-is.cz nebo na adresu insolvenčního správce: Ing. Lee Louda, PhD., Vodičkova 41, 110 00 Praha 1.

V nabídce přesně specifikujte osobu podávající nabídku včetně kontaktních údajů.

Lhůta k podávání nabídek je do 14.6.2021 (10:00 hod).

Toto Výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ust. § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ust. § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění. Výběrové řízení nemá ani charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Informace o zadavateli

Lee Louda lee.louda@louda-is.cz

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!