Prodej orné půdy_Hostkovice, obec Tršice

Značka: KSOL 20 INS 13955/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Olomoucký kraj

Nemovité věci

12.04.2023
13.05.2023

Prodej orné půdy.

Prodej je realizován v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc pod sp.zn. KSOL 20 INS 13955/2020, dlužník Klimešová Marie, insolvenční soud vyslovil souhlas se zpeněžením nemovitého majetku uvedeného v soupisu majetkové podstaty dlužnice ze dne 29. 9. 2020, č.l. B3 spisu: pozemek p. č. 115 – orná půda, zapsáno na listu vlastnictví č. 24, pro katastrální území Hostkovice, obec Tršice, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, prodejem mimo dražbu. 

Nabídky je aktuálně možno podávat do 13.5.2023 do 15:00 hod., a to písemně na adresu: ALFA insolvenční v.o.s., Olšany u Prostějova 462, 798 14  Olšany u Prostějova a nebo emailem na: podatelna@alfains.cz (UPOZORNĚNÍ: nabídky zaslané na jiný email než podatelna@alfains.cz nebudou akceptovány!!!).

V nabídce musí být uvedeno označení: KSOL 20 INS 13955/2020 – orná půda

Podmínky prodeje:

– k prodeji zájemci s nejvyšší nabídkou ceny,
– cena bude zaplacena před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí,
– náklady na zpeněžení nepřesáhnou 5% výtěžku, včetně daně z přidané hodnoty,
– náklady na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ponese kupující.


Informace o zadavateli

ALFA insolvenční v.o.s. kure@alfains.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.05.2023 30.09.2023 Celá ČR
  Karlovarský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 30.06.2023 Pardubický kraj 280000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 16.08.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!