Prodej os. automobilu Škoda Fabia

Cena: 60000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Movité věci

10.04.2021
30.04.2021

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, insolvenční správce dlužníků Lukáše, nar. 1. 12. 1990 a Pavly, nar. 11. 9. 1992, Vítkových, oba bytem Semice 279, Semice, PSČ 289 17 (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji následující movité věci zapsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka oddíl II. Movitý majetek, bod 2:
Osobní automobil Škoda Fabia, RZ: 4AD 8271, TP – UF 956012, r. v. 2014
(dále jen „předmět prodeje“).
Přílohou k oznámení o výběrovém řízení je soupis majetkové podstaty, ve kterém je předmět prodeje uveden. Součástí oznámení je také text kupní smlouvy, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější. Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající, prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil úplatu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena. Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení, tj. 9. 4. 2021 a končí dnem 30. 4. 2021 v 15,00 hodin. Více informací na www.spravcibrno.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.02.2024 15.04.2024 Celá ČR neuvedeno Kč Nejvyšší nabídka
  26.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.02.2024 30.04.2024 Olomoucký kraj Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  26.02.2024 30.04.2024 Olomoucký kraj Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!