Prodej – OSOBNÍ VOZIDLO ŠKODA SUPERB

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

02.04.2024
01.08.2024

Viktor Švantner, advokát,
IČO 72015900, místem podnikání
Mikulášská 455/9, 326 00 Plzeň
jako insolvenční správce dlužníka
STABYT, bytové družstvo v Ústí nad Orlicí, IČO 13582216,
se sídlem Letohradská 1359, 562 06 Ústí nad Orlicí

nabízí z majetku majetkové podstaty k prodeji v nejvyšší nabídce tyto dále specifikované movité věci:

položka Soupisu majetkové podstaty II. Movitý majetek poř. č. 4:

OSOBNÍ VOZIDLO ŠKODA SUPERB, VIN: TMBJH7NP2G7019615, SPZ: 6E29793

Minimální kupní cena: 179 000,– Kč včetně DPH

 

 

PODMÍNKY:

Nabídky na odkup jednotlivých movitých věcí budou akceptovány. Kupní cena musí být zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Písemné nabídky s uvedením kupní ceny za jednotlivé položky podávejte do 12. dubna 2024, 12:00 hod.

na adrese:

Viktor Švantner, advokát,
Mikulášská 455/9, 326 00 Plzeň

v zalepených obálkách s viditelným označením:

„Výběrové řízení STABYT – AUTA“

Insolvenční správce si vyhrazuje právo došlé nabídky bez uvedení důvodu odmítnout.

Bližší specifikace prodávaného movitého majetku je uveřejněna v insolvenčním rejstříku pod B-28 (aktuální znalecký posudek).

Další informace o podmínkách prodeje lze získat na:
email: insolvence@svantner.cz, viktor.svantner@email.cz,
tel.: 604 620 779, 377 321 490
osobně v sídle IS

Vyhodnocení podaných nabídek proběhne dne 12. dubna 2024 v 14:00 hod. v sídle insolvenčního správce na adrese: Mikulášská 455/9, 326 00 Plzeň.

Viktor Švantner, advokát
insolvenční správce dlužníka STABYT, bytové družstvo v Ústí nad Orlicí


Informace o zadavateli

Viktor Švantner viktor.svantner@email.cz Mikulášská 455/9, 326 00 Plzeň

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!