Prodej osobního automobilu Mercedes-Benz Vito 112

Značka: SW-0988-0049

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

04.04.2024
03.05.2024

Spring Walk insolvenční kancelář v.o.s., IČ 082 60 761, se sídlem Brno, Lazaretní 925/9, PSČ 615 00, jako likvidátor společnosti Lupros trade s.r.o., IČ 051 14 039, se sídlem Maloprosenská 178, 751 21 Prosenice nabízí ke koupi osobní automobil Mercedes-Benz Vito 112, RZ 6M4 7892, VIN: VSA63809413339343.

Fotografie vozu jsou přiloženy jako příloha s názvem „Fotodokumentace MB“.

Lhůta pro podávání návrhů končí dnem 3. 5. 2024 v 15:00 hodin.

Jediným kritériem pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy je navrhovaná výše ceny.

Soutěžní návrhy mohou být předkládány pouze písemně, a to:

 • osobně v sídle vyhlašovatele na adrese Lazaretní 925/9, 615 00 Brno, poslední den lhůty pro
  podávání návrhů, tj. 3. 5. 2024 nejpozději do 15:00 hod, nebo
 • poštou, přičemž návrh musí být doručen na adresu sídla vyhlašovatele Lazaretní 925/9, 615 00 Brno, nejpozději do skončení lhůty pro podávání návrhů.

Podmínky výběrového řízení a bližší informace naleznete v přiloženém Oznámením o vyhlášení výběrového řízení.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Spring Walk insolvenční kancelář v.o.s. insolvence@springwalk.cz Veselá 169/24, Brno-střed, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!