Prodej osobního automobilu zn. Opel Corsa 1.2 16V (AC) z majetkové podstaty dlužníka BESU Profistav s.r.o., IČO: 05895120, sídlem Hradilova 4/3, Brno

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Movité věci

29.04.2024
23.06.2024

AZAM – insolvence, v. o. s., IČO: 087 77 993, se sídlem Opletalova 1417/25, Praha 1, insolvenční správce ustanovený v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka BESU Profistav s.r.o., IČO: 05895120, sídlem Hradilova 4/3, Brno, vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn.: KSBR 54 INS 15169 / 2023 tímto nabízí k prodeji osobní automobil z majetkové podstaty dlužníka.

Předmět prodeje:

 • Osobní automobil Opel Corsa 1.2 16V (AC), RZ: 4B68137, VIN: W0L0SDL6874071718.

Podmínky prodeje:

 • úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy;
 • nabídkového řízení se mohou zúčastnit právnické osoby se sídlem v České republice i právnické osoby se sídlem v zahraničí a fyzické osoby starší 18 let, které jsou plně svéprávné;
 • prohlídky Předmětu prodeje zajišťuje na základě žádosti uchazeče insolvenční správce ve vzájemně telefonicky či písemné dohodnutých termínech;
 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;
 • nabídkové řízení může být kdykoliv ze strany insolvenčního správce zrušeno;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.

Zájemce při předložení závazné nabídky uvede své identifikační údaje, včetně emailového a telefonního kontaktu a výši nabízené kupní ceny.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@azaminsolvence.cz.

Automobil je umístěn v sídle dlužníka na adrese Hradilova 4/3, Brno.


Informace o zadavateli

AZAM-insolvence, v.o.s. info@azaminsolvence.cz Opletalova 1417/25, Nové Město, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 30.07.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 18.07.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!