Prodej PC ALL IN ONE a monitorů Lenovo z insolvenčního řízení dlužníka Studio Moderna s.r.o.

Značka: MSPH 76 INS 12955 / 2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha

Movité věci

12.03.2024
29.03.2024

Insolvenční správce dlužníka Studio Moderna s.r.o., IČO: 26159074, se sídlem U nákladového nádraží 3146/6, Strašnice, 130 00 Praha 3, v rámci insolvenčního řízení sp. zn. MSPH 76 INS 12955 / 2023, nabízí k prodeji následující majetek z majetkové podstaty dlužníka:

 • Starší použitá výpočetní technika, konkrétně počítače typu ALL IN ONE včetně monitoru sepsané pod položkou č. 59 soupisu majetkové podstaty a monitory Lenovo sepsané pod položkou č. 61 soupisu majetkové podstaty. Počet kusů je uveden v tabulce níže:
Položka Ks
Počítač Lenovo 910Q ALL IN ONE vč. monitoru 20
Monitory Lenovo 60

Nabídky se podávají do dne 29. 3. 2024 do 12:00 hod. písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Ing. Lukáš Vlašaný, Vančurova 2904, 390 01 Tábor“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „kancelar@vlasany.cz“. V nabídce zájemce uvede nabízenou kupní cenu, své identifikační a kontaktní údaje. Prohlídka majetku je možná po předchozí telefonické domluvě.

Podmínky prodeje:

 • Uvedený majetek bude zpeněžen zájemci s nejvyšší učiněnou nabídkou, a to po odsouhlasení věřitelským výborem,
 • kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy,
 • insolvenční správce neprodá věci osobám uvedeným v ust. § 295 insolvenčního zákona, nebude-li povolena výjimka dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona,
 • nabídkové řízení může být kdykoliv ze strany insolvenčního správce zrušeno,
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.

Informace o zadavateli

Lukáš Vlašaný kancelar@vlasany.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.07.2024 24.08.2024 Celá ČR 300000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 24.08.2024 Celá ČR 1 000 000Kč Kč Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 15.08.2024 Zlínský kraj Neuvedena Kč Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 01.10.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!