Prodej počítačů ALL IN ONE

Značka: MSPH 59 INS 19245 / 2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

08.04.2024
30.04.2024

Insolvenční správce dlužníka XENA Fashion Group s.r.o., IČO: 01416774, se sídlem Nad spádem 640/18, 147 00 Praha 4, v rámci insolvenčního řízení sp. zn. MSPH 59 INS 19245 / 2023, nabízí k prodeji následující majetek z majetkové podstaty dlužníka:

 • Počítač all in one Lenovo – 2 ks sepsané pod položkou č. 4 soupisu majetkové podstaty, konkrétně:
  • Počítač Lenovo all in one Intel Core i3-1005G1
  • Počítač Lenovo all in one AMD Ryzen 3 3250U

Nabídky se podávají do dne 30. 4. 2024 do 12:00 hod. písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Ing. Lukáš Vlašaný, Vančurova 2904, 390 01 Tábor“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu kancelar@vlasany.cz, či prostřednictvím datové schránky: a4vzr87. V nabídce zájemce uvede nabízenou kupní cenu, své identifikační a kontaktní údaje.

Podmínky prodeje:

 • Uvedený majetek bude zpeněžen zájemci s nejvyšší učiněnou nabídkou,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem smlouvy,
 • náklady na převzetí věcí hradí kupující,
 • insolvenční správce neprodá věci osobám uvedeným v ust. § 295 insolvenčního zákona, nebude-li povolena výjimka dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona,
 • nabídkové řízení může být kdykoliv ze strany insolvenčního správce zrušeno,

insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.


Informace o zadavateli

Lukáš Vlašaný kancelar@vlasany.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.07.2024 24.08.2024 Celá ČR 300000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 24.08.2024 Celá ČR 1 000 000Kč Kč Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 15.08.2024 Zlínský kraj Neuvedena Kč Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 01.10.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!